Η εισήγηση του κ. Βεγουδάκη Κωνσταντίνου εκπαιδευτικού ΠΕ 86

με ειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό:

"Φοίτηση σε μονάδες ειδικής αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".