Παρουσίαση του DEMO των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ). Για να μεταβείτε στη σελίδα του ΓΕΕΘΑ πατήστε Εδώ