Η εργασία "Η πορεία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα" πραγματεύεται την παρουσίαση των σημαντικών αναπτυξιακών στοιχείων που καταγράφονται στο συγκεκριμένο πολύπτυχο και ευαίσθητο τομέα. Η εργασία πραγματοποιήθηκε από τους κοινωνικούς λειτουργούς του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ Α' Θεσσαλονίκης με στόχο τη θύμηση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Σαν χώρα, σαν κοινωνία και σαν εκπαιδευτική κοινότητα πετύχαμε πολλά, ας δεσμευτούμε για την εφαρμογή, κατοχύρωση και εξέλιξή τους.   

Η πορεία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα

  • Η πορεία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα

    Η εργασία "Η πορεία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα" πραγματεύεται την παρουσίαση των σημαντικών αναπτυξιακών στοιχείων που καταγράφονται στο συγκεκριμένο πολύπτυχο και ευαίσθητο τομέα. Η εργασία πραγματοποιήθηκε από τους κοινωνικούς λειτουργούς του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ Α' Θεσσαλονίκης με στόχο τη θύμηση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Σαν χώρα, σαν κοινωνία και σαν εκπαιδευτική κοινότητα πετύχαμε πολλά, ας δεσμευτούμε για την εφαρμογή, κατοχύρωση και εξέλιξή τους.    Η πορεία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα

    Read More ...