Η παρουσίαση ''Η Ενδοοικογενειακή Βία στην Εποχή του  <<Μένουμε Σπίτι>> '' περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία και τους φορείς αρωγής στα θύματα και δημιουργήθηκε από τους κοινωνικούς λειτουργούς του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ Α΄ Θεσσαλονίκης: Λάζου Βασιλική, Σύρπη Ευμορφία, Καραμίντζιου Μινέρβα και Μίσσιου Σόνια. Στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε, η αύξηση διεθνώς των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία μας ανησυχεί ιδιαίτερα και μας προτρέπει στην ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.   
 
 
 
Ο παρών οδηγός "απόδρασης" εκπονήθηκε από το Ευρωπαικό Δίκτυο κατά της Βίας και μπορεί να φανεί βοηθητικός σε γυναίκες και έφηβες που κακοποιούνται στη σχέση τους, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που θέλει να δράσει υπέρ μίας κακοποιημένης γυναίκας. 

Η παρουσίαση "Εκπαιδεύοντας το παιδί στα δικαιώματά του" περιέχει δραστηριότητες για γονείς και παιδιά στο σπίτι και δημιουργήθηκε από του κοινωνικούς λειτουργούς του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α' Θεσσαλονίκης: Καραμίντζιου Μινέρβα, Λάζου Βασιλική και Σύρπη Ευμορφία.

 

Η παρουσίαση και το παράρτημα της παρουσίασης  σε μορφή pdf: 

1. Ενημέρωση και Δραστηριότητες για τα Δικαιώματα του Παιδιού

2. Παράρτημα-Κάρτες με τα Δικαιώματα του Παιδιού

Επιπρόσθετο συνοδευτικό υλικό: