Ευχαριστούμε θερμά την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τη γενναιόδωρη και καθοριστική προσφορά σε γραφεία, υλικά επίπλωσης και ηλεκτρονικών υπολογιστών στην υπηρεσία μας!!