ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

H εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας του ΔΙΠΑΕ και των ΚΕΣΥ του νομού Θεσσαλονίκης.

Διάρκεια εκδήλωσης από 1/3/2021 έως 3/3/2021

Ακολουθούν τα βίντεο των τριών ημερών

1η ημέρα Δευτέρα 1/3/2021

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  

2η ημέρα Τρίτη 2/3/2021

ΣΧΟΛΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

3η ημέρα Τετάρτη 3/3/3021

ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ