Εισήγηση από την παρουσίαση στους Διευθυντές Σχολείων "N. 4547/2018: Σύγχρονες προσεγγίσεις συνεργασίας Σχολείων - ΚΕΣΥ" της κ. Αφροδίτης Τέλλη, Προϊσταμένη του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Δρ ΕΑΕ. ΠΕ70 

Εισήγηση Διευθυντών: Αναδιοργάνωση υποστηρικτικών δομών στην εκπαίδευση