Εισήγηση από την παρουσίαση "N. 4547/2018: Σύγχρονες προσεγγίσεις συνεργασίας Σχολείων - ΚΕΣΥ" της κ. Αφροδίτης Τέλλη, Προϊσταμένη του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Δρ ΕΑΕ. ΠΕ70 για την ημερίδα με Θέμα: "Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην οριοθέτηση των παιδιών".

Εισήγηση Νηπιαγωγών:  Νέες προσεγγίσεις στη συνεργασία σχολείων - ΚΕΣΥ