ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΚΕΣΥ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ένταξη προνηπίων στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση: Πρώιμη ανίχνευση και πρόληψη δυσκολιών"

 

Παρουσιάσεις των εισηγητριών στο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «Ένταξη προνηπίων στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση: Πρώιμη ανίχνευση και πρόληψη δυσκολιών» που οργανώθηκε από το 2οΚΕΣΥ Α ́ Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, σε συνεργασία με το Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κ. Πολυχρόνη Ευκαρπίδη και τις συντονίστριες εκπαίδευσης κ. Ζησοπούλου Ελένη και Τσαβδάρη Αναστασία, στις  30/11, 01/12 και 02/12 του 2020
Η υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων στα νηπιαγωγεία φέρνει μία νέα πραγματικότητα, καθώς πλέον σε μία τυπική τάξη φοιτούν αρκετά παιδιά από 3μιση έως 4μιση ετών.
Η νέα πραγματικότητα φέρνει και νέες προκλήσεις στη σχολική πράξη οι οποίες αφορούν (1) την πρώιμη αναγνώριση ανησυχητικών στοιχείων και συμπεριφορών (2) τον εντοπισμό των μαθητών που είναι εν δυνάμει σε θέση να αναπτύξουν σοβαρές δυσκολίες και (3) την ανάπτυξη τεχνικών πρώιμης παρέμβασης για την πρόληψη εμφάνισης σοβαρών δυσκολιών σε επόμενα στάδια της εκπαίδευσης.
Η διεθνής επιστημονική κοινότητα συνεχώς επισημαίνει το σημαντικό ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης στην πρόβλεψη/πρόληψη σημαντικών δυσκολιών μάθησης ή/και συμπεριφοράς υποστηρίζοντας ότι «ο καλύτερος τρόπος για να λύσεις ένα πρόβλημα στην εκπαίδευση είναι να το προλάβεις, πριν αυτό εμφανιστεί!» Kroesbergen & Van Luit, 2014.

ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΛΙΝΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ: ΚΟΚΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΕΑΕ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ: ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΠΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

 

 

Εισήγηση από την παρουσίαση "N. 4547/2018: Σύγχρονες προσεγγίσεις συνεργασίας Σχολείων - ΚΕΣΥ" της κ. Αφροδίτης Τέλλη, Προϊσταμένη του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Δρ ΕΑΕ. ΠΕ70 για την ημερίδα με Θέμα: "Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην οριοθέτηση των παιδιών".

Εισήγηση Νηπιαγωγών:  Νέες προσεγγίσεις στη συνεργασία σχολείων - ΚΕΣΥ

Εισήγηση από την παρουσίαση στους Διευθυντές Σχολείων "N. 4547/2018: Σύγχρονες προσεγγίσεις συνεργασίας Σχολείων - ΚΕΣΥ" της κ. Αφροδίτης Τέλλη, Προϊσταμένη του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Δρ ΕΑΕ. ΠΕ70 

Εισήγηση Διευθυντών: Αναδιοργάνωση υποστηρικτικών δομών στην εκπαίδευση