Το 2ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)  Α΄ (Ανατολικής) Θεσσαλονίκης (όπως μετονομάστηκαν τα Κ.Ε.Σ.Υ.) αποτελεί νεοσύστατη δομή στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των πρώην Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) (Ν. 4547/2018). Αποστολή της υπηρεσίας μας είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής ευθύνης μας. Οι αρμοδιότητες μας περιλαμβάνουν τη διερεύνηση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και την υποστήριξη στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.