ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

H εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας του ΔΙΠΑΕ και των ΚΕΣΥ του νομού Θεσσαλονίκης.

Διάρκεια εκδήλωσης από 1/3/2021 έως 3/3/2021

Ακολουθούν τα βίντεο των τριών ημερών

1η ημέρα Δευτέρα 1/3/2021

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  

2η ημέρα Τρίτη 2/3/2021

ΣΧΟΛΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

3η ημέρα Τετάρτη 3/3/3021

ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπό την αιγίδα των Πρυτανικών Αρχών και σε συνεργασία με τα Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής  Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνουν, για ακόμα μία χρονιά, την πενταήμερη εκδήλωση με θέμα:                                         
«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από 1/2/2021 έως 5/2/2021

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπό την αιγίδα των Πρυτανικών Αρχών και σε συνεργασία με τα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσαν στις 3 - 7 Φεβρουαρίου 2020, την πενταήμερη εκδήλωση με θέμα:  «Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

Η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης και οι παρουσιάσεις των ομιλητών διατίθενται στον σύνδεσμο Σπουδές στο Α.Π.Θ.

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Τμημάτων και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο σύνδεσης του Ιδρύματος με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διοργάνωσαν στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2020,  την εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω», με στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των μαθητών της  Γ’ Λυκείου του Νομού για τις δυνατότητες σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τις προοπτικές απασχόλησής τους, ως απόφοιτοι των Τμημάτων του ιδρύματος. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βιντεοσκοπήσεις των τμημάτων: