• Συχνές Ερωτήσεις
 • 1. Ποιες σχολικές μονάδες ανήκουν στην αρμοδιότητα του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης;

  Στην αρμοδιότητα του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δημόσιας και ιδιωτικής, γενικής και ειδικής αγωγής

  α) του Δήμου Θεσσαλονίκης

  β) των περιοχών Ασβεστοχωρίου και Φιλύρου

  γ) οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες: Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Γερμανική Σχολή και Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη.

 • 2. Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος αξιολόγησης στο 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης;

  Δικαίωμα υποβολής αιτήματος αξιολόγησης έχουν:

  α)- γονείς /κηδεμόνες των μαθητών /τριών που φοιτούν στα σχολεία Περιοχής Ευθύνης του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

  - σε περίπτωση διάστασης των γονέων ή διαζυγίου, την αίτηση υποβάλει ο γονέας που έχει την επιμέλεια.

  β) Φορείς ή άτομα που, είτε με Εισαγγελική εντολή, είτε με απόφαση Δικαστηρίου, τους έχει δοθεί η επιμέλεια. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζουν τα ανάλογα έγγραφα.

 • 3. Πως γίνεται η υποβολή του αιτήματος αξιολόγησης;

  Το αίτημα αξιολόγησης μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

   

  α) Τηλεφωνικώς, Δευτέρα έως Πέμπτη, στα τηλέφωνα 2310517294, 2310466462

   

  Για την Προσχολική Εκπαίδευση από 8.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.

  Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από 10.00 π.μ. έως 12.00 π.μ.

  Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από 12.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

  Για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό από 12.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

  β) Στα γραφεία του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ταντάλου 32, ΤΚ: 54629, στον 4ο όροφο.

   

  γ) Μέσω των σχολικών μονάδων όπου φοιτούν οι μαθητές/τριες.

 • 4. Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που προσκομίζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ.;

  Απαραίτητα είναι:

  α) Αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων.

  β) Περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/ και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

  γ) Γραπτό αίτημα γονέα (ακόμα και στην περίπτωση που έχει γίνει τηλεφωνικό αίτημα στο Κ.Ε.Σ.Υ.).

 • 5. Πότε θα με καλέσουν για την αξιολόγηση του παιδιού μου;

  Το Κ.Ε.Σ.Υ. μόλις λάβει τα απαραίτητα έγγραφα, προγραμματίζει την ημέρα αξιολόγησης του μαθητή και ειδοποιεί εγκαίρως τους γονείς για την ημερομηνία προσέλευσής τους.

  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη σειρά πρωτοκόλλησής τους. Σε περιπτώσεις που υπάρχει αποκλειστική προθεσμία για υποβολή αξιολογήσεων, οι αντίστοιχες αιτήσεις είναι δυνατό να εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

 • 6. Πως μπορώ να προετοιμάσω το παιδί μου για την αξιολόγησή του από το Κ.Ε.Σ.Υ. ;

  -Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό το παιδί να είναι ενήμερο για τη διαδικασία της αξιολόγησης πριν επισκεφθείτε το Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς αυτή συνδέεται με την καλύτερη συνεργασία του και τη μείωση της επιφυλακτικότητάς του.

  -Προσπαθήστε να εξηγήσετε στο παιδί ότι αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στη βοήθεια του ιδίου και της οικογένειας σε σχέση με τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει στο σχολικό πλαίσιο.

  -Καθώς η αξιολόγηση απαιτεί χρόνο, το παιδί θα πρέπει να είναι ξεκούραστο και προετοιμασμένο για το τι θα ακολουθήσει.

 • 7. Πόσο διαρκεί η διαδικασία της αξιολόγησης;

  Ο μαθητής μπορεί να χρειαστεί να έλθει στην Υπηρεσία δύο ή περισσότερες φορές για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η διάρκεια των συνεδριών είναι περίπου δύο ώρες.

 • 8. Τι έγγραφα θα μου ζητηθούν;

  Θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο Κ.Ε.Σ.Υ. αντίγραφα προηγούμενων γνωματεύσεων, εφόσον υπάρχουν ή και πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις, βιβλιάριο υγείας του μαθητή, πιστοποιητικό γέννησης, επιμέλεια τέκνου κ.α.

  Να σημειωθεί ότι ισχύει η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

 • 9. Κι αν δεν μπορέσω να πάω;

  Σε περίπτωση που οι γονείς δεν μπορέσουν να προσέλθουν στο προγραμματισμένο ραντεβού θα πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως την Υπηρεσία, ώστε να επαναπροσδιοριστεί.

  Η μη αιτιολογημένη απουσία από το προγραμματισμένο ραντεβού συνεπάγεται επαναπροσδιορισμό του χρόνου αξιολόγησης από την υπηρεσία.

 • 10. Από ποιους αποτελείται η διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. που αξιολογεί το παιδί μου;

  Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από Κοινωνικό Λειτουργό, Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Ψυχολόγο. Κατά περίπτωση η ομάδα διευρύνεται με Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή ή Φυσικοθεραπευτή.

 • 11. Το Κ.Ε.Σ.Υ. επικοινωνεί με το σχολείο προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες για το παιδί μου;

  Στο πλαίσιο της αρμονικής συνεργασίας με τα σχολεία της περιοχής ευθύνης μας, το Κ.Ε.Σ.Υ. αντλεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μεταξύ των οποίων είναι η παιδαγωγική έκθεση από τους εκπαιδευτικούς του μαθητή/τριας, καθώς και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο.

 • 12. Πως παραλαμβάνω την Έκθεση Αξιολόγησης – Γνωμάτευση;

  Τα Κ.Ε.Σ.Υ. αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης του μαθητή, εκδίδουν Έκθεση Αξιολόγησης– Γνωμάτευση (ν. 4547/2018). Η έκθεση αξιολόγησης – Γνωμάτευση επιδίδεται στους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από προκαθορισμένο ραντεβού. Στη συνάντηση παρέχεται ενημέρωση/συμβουλευτική από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης και από την Προϊστάμενη του Κ.Ε.Σ.Υ., εφόσον κρίνεται από την ίδια απαραίτητη η παρουσία της. Η διακίνηση της έκθεσης – γνωμάτευσης προς τη σχολική μονάδα ή σε άλλους φορείς γίνεται με ευθύνη των γονέων ή/και των κηδεμόνων.

  Το ΚΕΣΥ, από την παράδοση της Γνωμάτευσης και έπειτα, είναι στη διάθεση των γονέων και των εκπαιδευτικών, για κάθε διευκρίνηση και υποστήριξη των ίδιων και του μαθητή, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του σε σχολεία της περιφέρειας ευθύνης του.

 • 13. Και αν δεν συμφωνώ με τη γνωμάτευση;

  Οι γονείς, σε περίπτωση μη αποδοχής της γνωμάτευσης, μπορούν να προσφύγουν στη Δ.Ε.Δ.Α - Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης που λειτουργεί ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης.

 • 14. Πως αιτούμαι Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό για το παιδί μου ;

  Αίτηση για ατομική συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό μπορούν να υποβάλουν οι μαθητές οι οποίοι φοιτούν στη Β’ και Γ΄ τάξη όλων των τύπων Λυκείων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.Σ.Υ..

  Στη συνέχεια πραγματοποιείται συνάντηση και συμβουλευτική συνεδρία του μαθητή/τρια με εκπαιδευτικό εξειδικευμένο στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Φυσικά και εφόσον κριθεί σκόπιμο στη συνάντηση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν και άλλα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα.

 • 15. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

  Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και αφορούν:

  - τη διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

  - τις στοχευμένες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού.

  - την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων.

  - την ενημέρωση και επιμόρφωση της σχολικής κοινότητας.

  - την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.