ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α + Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) «Ώρα για γυμναστική! Ώρα για ρήματα!»
της Γεωργίας Παπατσιακμάκη Κωφίδου MscMed Ειδικής Αγωγής, 2ο ΚΕΣΥ Ανατ. Θες/νίκης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α + Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) «…και μετά τη γυμναστική… ώρα για ρήματα!»  της Γεωργίας Παπατσιακμάκη Κωφίδου Msc, Med Ειδικής Αγωγής, 2ο ΚΕΣΥ Ανατ. Θες/νίκης