Ισότητα Τριγώνων, στα πλαίσια της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας

 

Ασκήσεις Αντιστοίχισης και Πολλαπλών Επιλογών δημιουργημένες με το Hot Potatoes σε αρχεία .rar:

Άσκηση Αντιστοίχισης

Ασκήσεις Πολλαπλών Επιλογών