ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α + Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) «Ώρα για γυμναστική! Ώρα για ρήματα!»
της Γεωργίας Παπατσιακμάκη Κωφίδου MscMed Ειδικής Αγωγής, 2ο ΚΕΣΥ Ανατ. Θες/νίκης