Δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σε ατομικό επίπεδο η συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό αφορά μαθητές Β΄ ή Γ΄ Λυκείου, οι γονείς/κηδεμόνες των οποίων συμπληρώνουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση: Α2ΚΕΣΥ_ΑΤΟΜΙΚΗ_ ΣΕΠ” και την αποστέλλουν στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Στη συνέχεια ο αρμόδιος εκπαιδευτικός του Κ.Ε.Σ.Υ. επικοινωνεί με το γονέα και ορίζουν από κοινού συνάντηση του μαθητή με το γονέα στο Κ.Ε.Σ.Υ. κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Προτείνουμε πριν τη συνάντηση στο Κ.Ε.Σ.Υ., ο μαθητής να έχει συμπληρώσει τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού: “Γνώρισε τον εαυτό σου, ΤΕΣΤ επαγγελματικού προσανατολισμού” στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr/teens) και να έχει μαζί του το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ώστε να συζητηθούν τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Σε ομαδικό επίπεδο η συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό αφορά αιτήματα συλλόγων διδασκόντων των σχολικών μονάδων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. Οι σχολικές μονάδες συμπληρώνουν το αίτημα: “Α2ΚΕΣΥ_ΟΜΑΔΙΚΗ_ΣΕΠ” και το αποστέλλουν στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Το αίτημα απαραίτητα συνοδεύεται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την αναγκαιότητα της παρέμβασης από το Κ.Ε.Σ.Υ. σε θέματα όπως:

α) την υποστήριξη του σχεδιασμού και την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

β) την πληροφόρηση για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας

γ) τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής

δ) την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας.

Στη συνέχεια ο αρμόδιος εκπαιδευτικός του Κ.Ε.Σ.Υ. επικοινωνεί με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας του σχολείου για να προγραμματίσουν από κοινού τη δράση του επαγγελματικού προσανατολισμού στο σχολείο.

Παρακαλούμε να ενημερωθεί ο σύλλογος γονέων/κηδεμόνων του σχολείου σας.

 

Ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους!

Το 2ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)  Α΄ (Ανατολικής) Θεσσαλονίκης (όπως μετονομάστηκαν τα Κ.Ε.Σ.Υ.) αποτελεί νεοσύστατη δομή στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των πρώην Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) (Ν. 4547/2018). Αποστολή της υπηρεσίας μας είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής ευθύνης μας. Οι αρμοδιότητες μας περιλαμβάνουν τη διερεύνηση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και την υποστήριξη στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.